(kontumtv.vn) – Ngày 5/8/2019, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 1996 về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực giai đoạn 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

den nan 2020 co it nhat

Mục tiêu của kế hoạch là nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã được công nhận xã nông thôn mới. Trong đó, chú trọng phát triển nông thôn bền vững, có kinh tế phát triển, hạ tầng kinh tế – xã hội theo hướng hiện đại, phù hợp; môi trường sinh thái trong lành; bản sắc văn hóa làng quê được giữ gìn và phát huy; an ninh trật tự xã hội đảm bảo; hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, Nhân dân hài lòng và đồng tình ủng hộ.

Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có ít nhất 06 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, bình quân mỗi huyện, thành phố có ít nhất 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm: thành phố Kon Tum, các huyện Đăk Hà, Sa Thầy, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Kon Rẫy. Các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới còn lại phấn đấu đạt chuẩn từ 5/10 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có ít nhất 02 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực tại thành phố Kon Tum và huyện Đăk Hà. Các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao còn lại phấn đấu đạt chuẩn 2/4 tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 691, ngày 05 tháng  6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Để kế hoạch được triển khai thực hiện hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành hướng dẫn các  địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch. Các sở, ngành đã được phân công phụ trách các tiêu chí và chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công hướng dẫn các địa phương thực hiện có hiệu quả kế hoạch. UBND các huyện, thành phố căn cứ Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu chỉ đạo các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí; thẩm định, phê duyệt kế hoạch của các xã và xây dựng kế hoạch cấp huyện…

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *