(kontumtv.vn) – Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ mùa năm 2016 tỉnh Kon Tum ước đạt khoảng 63.780 ha, giảm gần 160 ha so với vụ mùa năm trước.

Cây lúa giảm 110 ha so với năm 2015
Cây lúa giảm 110 ha so với năm 2015

 Trong đó, cây lúa đạt trên 16.700 ha, chiếm 26% tổng diện tích, giảm 110 ha so với mùa vụ năm 2015. Nguyên nhân chính là diện tích cây lúa rẫy giảm do hiệu quả kinh tế thấp, nhiều bà con nông dân chuyển sang trồng các loại cây công nghiệp phù hợp khác. Cây ngô đạt gần 5.400 ha, rau các loại đạt trên 1.100 ha, đậu các loại trên 400 ha, cây lạc đạt gần 150 ha. Diện tích cây sắn giảm 190 ha, tuy nhiên đây vẫn là loại cây được trồng phổ biến nhất, chiếm đến 67% diện tích cây hàng năm vụ mùa, đạt gần 40.000 ha.

                                                                                Hà My – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *