(kontumtv.vn) – Nhằm mở rộng diện tích trồng mía trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Kon Tum đã phê duyệt Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu mía đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư quy hoạch giai đoạn từ nay đến năm 2030 khoảng 600 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2017 – 2020  khoảng 122 tỷ đồng, giai đoạn 2021 – 2030 khoảng 480 tỷ đồng.

DINH HUONG PHAT TRIEN VUNG MIA NGUYEN LIEU DEN NAM 2030

Theo quy hoạch, đến năm 2020, sẽ phát triển diện tích mía toàn tỉnh lên 3.250 ha, năng suất bình quân đạt khoảng 70 tấn/ha, sản lượng đạt 227.500 tấn. Đến năm 2030 diện tích mía toàn tỉnh đạt 4.000 ha, năng suất bình quân đạt 80 tấn/ha, sản lượng đạt 320.000 tấn.

Sản xuất các sản phẩm từ mía đến năm 2020 là 30.000 tấn đường kính trắng, 20.000 tấn mật rỉ; đến năm 2030 sản xuất 40.000 tấn đường kính trắng, 30.000 tấn mật rỉ, 5.000 lít cồn thực phẩm, phát điện 6 MW/h.

Để đạt được mục tiêu này, UBND tỉnh đề ra các nhóm giải pháp về định hướng quy hoạch đất trồng mía nguyên liệu; về khoa học, kỹ thuật và công nghệ; công tác khuyến nông, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, về cơ chế chính sách, về thị trường, tiêu thụ và xúc tiến đầu tư, bảo vệ môi trường, đầu tư đổi mới công nghệ và tuyên truyền, phổ biến cho người dân.

Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *