(kontumtv.vn) – Trên cơ sở kết quả đạt được trong 7 tháng đầu năm và dự báo tình hình những tháng còn lại, UBND tỉnh Kon Tum dự kiến có 8/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2016 sẽ đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

Cụ thể 8 chỉ tiêu dự kiến thực hiện đạt và vượt kế hoạch là: Về cơ cấu kinh tế, nhóm nông – lâm – thủy sản đạt trên 29,5%, công nghiệp – xây dựng đạt gần 27%, thương mại – dịch vụ đạt gần 40%. Trong khi đó, kế hoạch đặt ra đối với nông – lâm – thủy sản là từ 29-30%, công nghiệp – xây dựng là 24-25%,  thương mại  – dịch vụ là 38-39%.

Kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đã đạt 79 triệu USD,  trong khi kế hoạch là 65 triệu USD.

Dân số trung bình toàn tỉnh theo kế hoạch là trên 515.000 người, đến thời điểm tháng 7 đã đạt  515.000 người.

Tỷ lệ hộ nghèo theo kế hoạch sẽ giảm từ 3-4%, hiện đã giảm được 3,47% so với cuối năm  2015.

Riêng các chỉ tiêu về tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 44%; tỷ lệ xã, phường, thị trấn có nhà rông văn hóa  là 31%; xã đạt chuẩn nông thôn mới là 14 xã;  tỷ lệ độ che phủ rừng là 62,67%,  hiện đã thực hiện đạt kế hoạch đề ra.

4 chỉ tiêu dự kiến không đạt kế hoạch đề ra là chỉ tiêu về tốc độ tăng tổng sản phẩm, thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách nhà nước tại địa bàn và tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch hợp vệ sinh.

                                                                    Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *