DU KIEN TONG KIM NGACH XUAT KHAU NAM 2020 GIAM HON 2

(kontumtv.vn) – Hiện tại, dịch bệnh Covid – 19 trong nước được kiểm soát, tuy nhiên tình hình dịch bệnh ở một số quốc gia khác vẫn còn diễn biến khá phức tạp, do vậy hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Kon Tum vẫn gặp nhiều khó khăn.

Trên địa bàn tỉnh, giá trị xuất khẩu 8 tháng năm 2020 đạt gần 110 triệu USD đạt hơn 72% kế hoạch; dự kiến tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2020 đạt 150 triệu USD, giảm hơn 28% so với cùng kỳ và đạt 100% kế hoạch. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2020 trên địa bàn đạt 3,6 triệu USD, đạt hơn 60% so với kế hoạch; dự kiến kim ngạch nhập khẩu năm 2020 ước đạt 6,1 triệu USD, đạt 100% so kế hoạch.

Ngọc Chí – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *