(kontumtv.vn) – Thực hiện Chương trình 30a của Chính phủ, giai đoạn 2016- 2018, tỉnh Kon Tum được Trung ương bố trí nguồn vốn trên 415 tỷ đồng. Trong đó vốn đầu tư phát triển gần 310 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 106 tỷ đồng.

Điện về vùng sâu
Điện về vùng sâu

Trên cơ sở nguồn vốn này, tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện các tiểu dự án tại 2 huyện nghèo. Trong đó tập trung hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng, các công trình thiết yếu như đường giao thông, thủy lợi, trường học, đáp ứng nhu cầu của đông đảo bà con nhân dân; hỗ trợ người dân làm chuồng trại, tiêm vắc xin cho gia súc để phòng bệnh lở mồm long móng; hỗ trợ cây, con giống và các loại máy móc, thiết bị, công cụ phục vụ sản xuất; hỗ trợ các hộ nghèo đi học nghề, xuất khẩu lao động nhằm giải quyết việc làm và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở.

Trong thời gian đến, tỉnh Kon Tum tập trung vào các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của nguồn vốn Chương trình 30a, phấn đấu các huyện nghèo sẽ giảm hộ nghèo từ 6- 8% mỗi năm.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *