(kontumtv.vn) – Trong 03 năm, từ năm 2016 – 2018, tỉnh Kon Tum có gần 13.900 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm.

GAN 13.900 HO DAN TOC THIEU SO THOAT NGHEO GIAI DOAN 2016 - 2018

Cụ thể, đầu năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm gần 47% tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh, đến cuối năm 2018 giảm còn gần 31%, đạt hơn 129% mục tiêu Đề án Giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 – 2020 đề ra.

Hiện nay, toàn tỉnh còn khoảng 21.400 hộ nghèo dân tộc thiểu số. Bình quân tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm hơn 6%/năm. Kết quả này đạt được do tỉnh chú trọng triển khai các giải pháp giảm nghèo bền vững như đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số về thực hiện chính sách giảm nghèo; tăng cường hỗ trợ vốn vay ưu đãi lãi suất thấp để bà con phát triển sản xuất, chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo…

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *