Làm đường giao thông nông thôn
Làm đường giao thông nông thôn

(kontumtv.vn) – Chưa kể kinh phí được phân bổ từ chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2014-2019, gần 4.300 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương hỗ trợ có mục tiêu và vốn trái phiếu Chính phủ được tỉnh Kon Tum tập trung đầu tư phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Con số này chiếm trên 57% tổng nguồn vốn đầu tư phát triển của toàn tỉnh. Bình quân mỗi năm, có hơn 700 tỷ đồng được đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số.

Nguồn vốn đầu tư xây dựng 104 dự án giao thông, 60 công trình phục vụ giáo dục, 57 công trình y tế, 32 dự án thủy lợi, 22 dự án thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp, 02 dự án cấp điện và nhiều công trình hạ tầng, phúc lợi khác; góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, sản xuất, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Nghĩa Hà – Duy Vĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *