THu hoạch mì trên đất chuyển đổi
Mì  được mùa trên đất chuyển đổi

(kontumtv.vn) – Thực hiện Đề án chuyển đổi trồng lúa sang trồng cây hàng năm trên đất trồng lúa thiếu nước tưới, vụ đông xuân năm 2016 -2017, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kon Tum đã thực hiện hỗ trợ giống, phân bón, vật tư và tập huấn kỹ thuật  cho hơn 1.600 hộ dân ở địa bàn thành phố Kon Tum, huyện Sa Thầy và huyện Đăk Hà trồng gần 400 ha sắn. Các giống sắn này phù hợp với điều kiện các tiểu vùng sinh thái của tỉnh, có năng suất cao, khả năng tích lũy bột sớm, có thời gian sinh trưởng ngắn, bình quân từ khi xuống giống đến thu hoạch 7 tháng. Ông Đoàn Năng Rường, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Kon Tum cho biết: “Trước khi trồng sắn vụ đông xuân này chúng tôi đã đưa 5 loại giống về trồng khảo nghiệm tại 3 điểm trong tỉnh. Chúng tôi chọn được 2 giống KM449 và HND17 cho năng suất khả quan, sau giám định và đồng ý của ngành thì chúng tôi thống nhất, hiện tại bà con đã thu hoạch thì kết quả tương đối tốt”.

Hiện nay một số diện tích mì đã được thu hoạch, nhìn chung bình quân mỗi cây đạt từ 2-3 kg củ trở lên. Vào thời điểm này, mì tươi được thu mua với giá từ 1.300đ đến 1.350đ/kg, như vậy mỗi ha mì vụ đông xuân bà con nông dân thu được khoảng  từ 20 đến 25 triệu đồng.

 Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *