GAN 520 TY DONG DAU TU XAY DUNG CAC CONG TRINH HA TANG

Gần 520 tỷ đồng đầu tư công trình hạ tầng là nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong 5 tháng đầu năm 2019, tăng hơn 3% so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp tỉnh là hơn 373 tỷ đồng, nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện gần 144 tỷ đồng.

Nguồn vốn chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng như thuỷ lợi, giao thông, giáo dục, y tế, cấp nước sinh hoạt nông thôn, đầu tư kết cấu hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *