(kontumtv.vn) – Thực hiện chương trình phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016-2020, đến năm 2018 tỉnh Kon Tum có gần 67% xã, phương, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế.

GAN 67 PHAN TRAM XA, PHUONG, THI TRAN DAT BO TIEU CHI QUOC GIA VE Y TE XA

Tất cả 86 xã trong toàn tỉnh có trạm y tế, có đội ngũ y bác sĩ, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. 100% hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Thực hiện chương trình phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016-2020, có 86% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; các công trình thủy lợi nhỏ được đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây trồng hàng năm trên địa bàn. 100% hộ dân thuộc địa bàn huyện nghèo, xã nghèo được tiếp cận, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, kinh nghiệm sản xuất và tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước thông qua các báo chí, các xuất bản phẩm và các sản phẩm truyền thông khác.

Văn Hiển – Lê Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *