Tư vấn việc làm cho người lao động
Tư vấn việc làm cho người lao động

(kontumtv.vn) – Năm 2019, thông qua các phiên giao dịch việc làm ở cơ sở và ngày việc làm ở tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 1.700 lượt lao động và tư vấn chính sách Bảo hiểm thất nghiệp, tìm kiếm việc làm, học nghề cho 8.600 lượt người lao động. Qua đó, Trung tâm giúp giúp trên 600 lao động người dân tộc thiểu số có việc làm ổn định trong nước với mức thu nhập từ 6 – 13 triệu đồng mỗi tháng, giúp 285 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài với mức thu nhập cao.

Cũng trong năm 2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm tiếp nhận, giải quyết hoàn thành trên 1.500 lượt hồ sơ cho người lao động được nhận chế độ bảo hiểm thất nghiệp, đã hỗ trợ 216 lao động học nghề và giới thiệu việc làm cho 180 người quay trở lại thị trường lao động.

Văn Hiển – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *