(kontumtv.vn) – Tạo điều kiện cho thanh niên tiếp nhận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp, có cơ chế để phát huy vai trò của thanh niên tham gia bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc… là những nội dung được thanh niên kiến nghị với lãnh đạo tỉnh tại buổi gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum với thanh niên năm 2016 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy chủ trì.

THANH NIEN

Tham dự buổi gặp gỡ, đối thoại có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và hơn 300 đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, tại buổi đối thoại, hơn 20 lượt ý kiến của đoàn viên, thanh niên đề đạt với lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, như: Đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng việc tính lãi vay đối với các đối tượng là thanh niên lên đường nhập ngũ; nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội còn thấp, chưa tạo điều kiện cho thanh niên phát triển kinh tế; Sở NN&PTNT quan tâm tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn Thanh niên cấp xã được nhận khoán quản lý bảo vệ rừng. Nhiều thanh niên đề nghị tỉnh có cơ chế kêu gọi các công ty có uy tín thu mua, bao tiêu nông sản cho thanh niên ở vùng sâu, vùng xa, vì hiện tại nông sản bị các thương lái ép giá làm ảnh hưởng đến thu nhập của thanh niên; cần tăng cường công tác quản lý hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ở khu vực nông thôn. Thanh niên trên địa bàn huyện Ia H’Drai đa số là công nhân công ty cao su, giá cao su xuống thấp, gây ảnh hưởng đến đời sống công nhân, tỉnh quan tâm đào tạo thêm nghề khác để thanh niên có việc làm. Để thực hiện tốt công tác bảo tồn bản sắc văn hóa cồng chiêng của dân tộc, đề nghị tỉnh quan tâm tạo điều kiện cho thanh niên học tập và giao lưu; có giải pháp xử lý triệt để các loại xe độ chế ở khu vực nông thôn; nâng cấp phụ cấp cho phó bí thư đoàn xã và bí thư chi đoàn các thôn…

Các kiến nghị của đoàn viên thanh niên được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành có liên quan trực tiếp trả lời tại buổi gặp gỡ, đối thoại, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên.

Kết luận buổi gặp gỡ, đối thoại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy đánh giá cao tinh thần thắng thắn, có trách nhiệm của đoàn viên thanh niên. Các ý kiến, đề xuất của thanh niên là cơ sở để tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới; tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh có hướng giải quyết những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, thanh niên và sinh viên trên địa bàn tỉnh, đồng thời tăng cường phối hợp với Tỉnh Đoàn có những thông tin để định hướng, hỗ trợ những điều kiện tốt nhất cho Đoàn hoạt động.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *