(kontumtv.vn) – Giá trị sản xuất ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum thực hiện trong 3 tháng đầu năm ước  đạt gần 1.800 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm trước.

GIA TRI SAN XUAT NGANH XAY DUNG QUY I UOC DAT 1.800 TY DONG

Giá trị sản xuất ngành xây dựng trong 3 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ năm trước, tập trung ở khu vực dân cư, chủ yếu xây dựng nhà ở với mức đầu tư cao và sửa chữa các công trình khác. Ngoài ra, các đơn vị hoạt động xây lắp triển khai thi công các công trình trọng điểm có vốn đầu tư cao chuyển tiếp từ năm 2017 như các công trình kỹ thuật dân dụng; xây dựng các công trình nhà không để ở như trụ sở làm việc của một số cơ quan và các công trình thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục.

Các công trình kỹ thuật dân dụng tập trung chủ yếu ở địa bàn thành phố Kon Tum và các huyện Sa Thầy, Kon Rẫy, Kon PLông, Đăk Tô; các công trình nhà không để ở tập trung ở địa bàn huyện Ia H’ Drai, Đăk Glei, Đăk Hà.

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *