(kontumtv.vn) – Hiện nay, tỉnh Kon Tum đang thực hiện các bước hỗ trợ để hiện thực hóa sản phẩm đối với 20 dự án, ý tưởng khởi nghiệp có tính thực tiễn và hiệu quả cao.

Từ nguồn kinh phí Quỹ Khởi nghiệp của tỉnh, đến nay Hội đồng Tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh đã hỗ trợ cho 5 dự án với tổng kinh phí gần 430 triệu đồng. Các dự án được hỗ trợ gồm dự án Choap-Choap-Snack nấm đầu tiên tại Việt Nam; dự án Nông trại hữu cơ Nico Nico Yasai Măng Đen; dự án Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào bảo tồn và phát triển lan rừng gắn với du lịch trên địa bàn tỉnh; dự án chuyển đổi cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp với mô hình trồng lan Mokara cắt cành và dự án mô hình kinh doanh cà phê English.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *