(kontumtv.vn) – Kon Tum là một trong 50 tỉnh được đầu tư Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương của Bộ Giao thông -Vận tải (dự án LRAMP) từ nguồn vốn hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới.

Theo đó, trong số 27 cầu dân sinh của tỉnh được đầu tư, giai đoạn I có 21 cây cầu và giai đoạn II có 6 cây cầu. Hiện tại, 9 cây cầu thuộc giai đoạn I đã  được hoàn thành xây dựng, 12 cây cầu được các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong năm 2018. Triển khai các dự án thành phần khác, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Dự án 4 (thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam) tổ chức thực hiện theo quy định.

Dự án LRAMP đầu tư xây dựng cầu dân sinh và hỗ trợ kinh phí khôi phục, cải tạo, bảo dưỡng đường địa phương giúp giảm gánh nặng trong việc huy động vốn, bố trí nguồn ngân sách hạn hẹp để đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn. Dự án hoàn thành sẽ góp phần không nhỏ xóa bỏ những cây cầu dân sinh tạm bợ, hư hỏng nặng và mất an toàn giao thông đang tồn tại ở hầu hết các địa phương trong tỉnh.

     Đức Thắng – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *