(kontumtv.vn) – Thực hiện Quyết định 59 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố tích cực triển khai thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo theo tiêu chí mới. Đến nay, công tác điều tra, rà soát hộ nghèo trên địa bàn tỉnh cơ bản đảm bảo tiến độ và đã có kết quả sơ bộ tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo chuẩn nghèo đa chiều.

UBND Xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum đã thực hiện phân công trách nhiệm cho từng thành viên Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015. Do vậy, dù có 7 thôn, làng với  gần 650 hộ dân, có nơi dân cư sống không tập trung, song địa phương đã hoàn thành việc điều tra, rà soát hộ nghèo trước thời gian qui định khoảng 10 ngày. Ông Nguyễn Văn Luận, Phó Chủ tịch UBND xã Chư Hreng nói: “ Chuẩn nghèo mới năm nay tương đối phức tạp, vì thế lãnh đạo xã phân công một số cán bộ phụ trách hỗ trợ cho các thôn trong công tác điều tra. Sau khi điều tra các phiếu, cán bộ điều tra cùng với Ban Nhân dân thôn và Ban Chỉ đạo xã xuống trực tiếp ở thôn họp và công bố trước dân là những điều kiện, những hộ nào nằm trong chuẩn nghèo và những hộ nào thoát nghèo. Trên cơ sở đó dân bàn, phân tích, những ý kiến thắc mắc chúng tôi kịp thời giải thích ngay tại chỗ”.

Cũng như xã Chư Hreng, sau khi hoàn tất các phiếu điều tra, tất cả các thôn, tổ dân phố trên địa bàn phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum đã niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo ở khu dân cư. Đến ngày 6/1, UBND phường đã có Tờ trình về việc phê chuẩn kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015. Ông A Brưk, Phó Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi cho biết: “Sau khi điều tra xong chúng tôi tổng hợp, lập danh sách đưa về các tổ họp xét và công nhận hộ nghèo và hộ cần nghèo, rồi bắt đầu căn cứ danh sách xét đó niêm yết ở tổ, thôn trong thời gian 10 ngày công khai trước dân”.

Công tác  điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 được các địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai ngay sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch. Quá trình thực hiện được đảm bảo theo đúng qui trình hướng dẫn của Trung ương. Bà Phan Thị Thu Hà, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH thành phố Kon Tum nói; “Thực hiện kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo của UBND tỉnh Kon Tum, thành phố Kon Tum đã triển khai thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ nghèo bắt đầu từ ngày 3/12/2015. Trong quá trình thực hiện, các xã phường đã thực hiện đúng theo các bước của qui trình điều tra, rà soát hộ nghèo, tiến hành kỹ lưỡng để tránh trường hợp bỏ sót hoặc không đúng đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo”.

Tiêu chí quy định để bình xét chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016 – 2020  là: Hộ nghèo ở khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Hộ nghèo khu vực thành thị là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Hộ cận nghèo ở khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng, thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Hộ cận nghèo ở thành thị là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Ông Nguyễn Trung Thuận, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Kon Tum cho biết: “Tuy có những điểm mới, song với sự cố gắng của cán bộ các cấp và cán bộ điều tra, đến nay kết quả điều tra đang tiến triển theo kế hoạch đề ra. Đến ngày 8/1, qua sơ bộ của các huyện, thành phố báo về, tỉnh đã có kết quả sơ bộ. Số hộ nghèo của tỉnh khoảng 25,9% và số hộ cận nghèo là 0.6%”.

Qua điều tra, số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2015 có 31.064 hộ, 7.266 hộ cận nghèo. Việc triển khai thực hiện đúng tiến độ công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 là cơ sở quan trọng để tỉnh kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm 2016 và cả giai đoạn 2016-2020.

                                                             Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *