(kontumtv.vn) – Sáng 19/12, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 04 khóa XII và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự có các Phó Bí thư Tỉnh ủy, các Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy qua các thời kỳ, cùng lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành của tỉnh.

c tap nq

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ rõ xây dựng Đảng phải gắn liền với chỉnh đốn Đảng và phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, khẩn trương nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng; đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng và tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo học tập, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 04 Khóa XII. Trong đó, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc vi phạm, đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài của công dân liên quan đến các trường hợp sai phạm gây bức xúc trong dư luận xã hội; rà soát, xử lý, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức những cán bộ công chức, viên chức không đảm bảo tiêu chuẩn, kém về phẩm chất, đạo đức mà không cần chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác; chú trọng tăng cường sự giám sát của nhân dân trong xây dựng Đảng; lồng ghép triển khai Nghị quyết Trung ương 04 Khóa XII với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thu Trang – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *