(kontumtv.vn) – 10 người là số lượng được các đại biểu thống nhất thông qua tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại đại bàn tỉnh Kon Tum. Hội nghị do Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trần Bình Trọng chủ trì.

Dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại ĐBQH tỉnh Y Mửi; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kring Ba; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBMTTQVN các huyện, thành phố; các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị hiệp thương chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội
Hội nghị hiệp thương chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội

Tại Hội nghị, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã trình bày tờ trình về dự kiến để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Theo đó, tỉnh Kon Tum có 10 người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, gồm Tỉnh ủy 1 người, Đoàn ĐBQH tỉnh 1 người, Liên đoàn Lao động tỉnh 1 người, huyện Đăk Glei 1 người, huyện Tu Mơ Rông 2 người, huyện Đăk Hà 1 người, huyện Kon Rẫy 1 người, Huyện Kon Plông 1 người và huyện Sa Thầy 1 người. Trong đó, cơ cấu kết hợp đại biểu dân tộc thiểu số là 9, đại biểu phụ nữ 4, đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 7 và đại biểu tái cử 1.

Hội nghị cũng báo cáo kết quả dự kiến giới thiệu và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đã tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và đúng luật. Trong tổng số 10 người được giới thiệu ứng cử được cử tri nơi công tác bày tỏ sự tín nhiệm và thống nhất cao. Qua tổng hợp biên bản hội nghị cử tri nơi công tác và biên bản hội nghị giới thiệu của ban lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, không có trường hợp nào nêu các vấn đề hoặc vụ việc có liên quan đối với từng người ứng cử cần phải xác minh.

Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thống nhất lập danh sách sơ bộ 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV do Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh trình tại Hội nghị. Hội nghị cũng thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử, người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *