(kontumtv.vn) – Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII và các nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là nội dung được Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến giao ban công tác báo chí quý III tỉnh Kon Tum.

Dự tại điểm cầu tỉnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm, lãnh đạo các sở, ngành liên quan, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị trực tuyến giao ban công tác báo chí tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến giao ban công tác báo chí tỉnh Kon Tum

Trong quý III năm 2016, các cơ quan tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo định hướng tuyên truyền và quản lý hoạt động báo chí – xuất bản trên địa bàn tỉnh đúng quy định của pháp luật; UBND tỉnh và một số đơn vị đã tổ chức họp báo để thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí về các sự kiện quan trọng; các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đã bám sát định hướng của tỉnh để thông tin tuyên truyền. Các báo, đài, cổng thông tin điện tử của tỉnh tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, đơn vị; phản ánh đậm nét các sự kiện chính trị, hoạt động nổi bật của các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh; có nhiều bài viết phản ánh những mặt tích cực của tỉnh về quan hệ đối ngoại, đầu tư phát triển kinh tế – xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Bên cạnh đó đã phát hiện, phản ánh những khó khăn, hạn chế, bất cập ở một số địa phương, đơn vị, qua đó giúp cho tỉnh chỉ đạo, khắc phục kịp thời…

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm đã thông báo tình hình kinh tế – xã hội nổi bật của tỉnh và làm rõ thêm một số thông tin được dư luận quan tâm thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trong quý III mà UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết.

Nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2016, bên cạnh nội dung tuyên truyền thường xuyên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII; tiếp tục tuyên truyền về các nghị quyết quan trọng được thông qua tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XI; các nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện Kết luận số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, quảng bá thương hiệu sâm Ngọc Linh Kon Tum và chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” đối với sản phẩm sâm củ.

                                                                Ngọc Chí         

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *