(kontumtv.vn) – Tập trung quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung rà soát và có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2016, đề xuất kế hoạch năm 2017. Đó là nội dung được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum Y Mửi nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến giao ban khối Đảng quý III – 2016 kết hợp với giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tháng 9/2016.

Dự Hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; lãnh đạo HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng, Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

KHOI DANG

Trong tháng 9/2016, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai tốt Quy định 29 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định 30 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; xây dựng chương trình thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và triển khai các biện pháp, kế hoạch phòng chống thiên tai, lũ lụt; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, quản lý bảo vệ rừng, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm…

Trong quý III – 2016, các cơ quan, đơn vị khối Đảng đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ và chương trình công tác quý; chỉ đạo tổ chức kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến việc phá rừng phòng hộ Kon Rẫy; hoàn thành việc nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh; xây dựng kế hoạch nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo kiện toàn nhân sự chủ chốt HĐND, UBND các cấp và các Ban HĐND, Đoàn Thư ký các kỳ họp HĐND và thành viên UBND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021); theo dõi, đôn đốc việc xử lý các vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng và một số vấn đề Thường trực Tỉnh ủy giao…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đề nghị các địa phương sớm triển khai Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã dược UBND tỉnh phê duyệt; rà soát kế hoạch xây dựng nông thôn mới, đặc biệt chú trọng đối với các xã đặt ra mục tiêu sẽ về đích trong năm 2016 và tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng.

Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi đề nghị các cơ quan, đơn vị khối Đảng tập trung quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; tiến hành tổng kết công tác năm 2016 gắn với kiểm điểm tập thể, cá nhân hàng năm theo quy định; tiến hành nhận xét, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2016; tổng kết họat động của các ban chỉ đạo cấp tỉnh năm 2016 và các nội dung, công việc trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị trong quý IV/2016.

Đối với các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị tập trung rà soát và có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2016, đề xuất kế hoạch năm 2017; tiếp tục tăng cường chủ động phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa, nhất là dịch sốt xuất huyết, tránh để bùng phát trên diện rộng; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép, vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Ngọc Chí – Đức Thắng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *