(kontumtv.vn) – Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Mửi chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; thành viên bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 03; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị
Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, các cấp, ngành,  địa phương trong tỉnh đã đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Di chúc của Bác vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể; gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị được giao; đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện đăng ký nêu gương gắn với khắc phục các khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI. Một số cơ quan, đơn vị đã xây dựng chuẩn mực đạo đức theo hướng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên thực hiện; thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên đã phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, những cách làm hiệu quả, đồng thời chấn chỉnh những đơn vị triển khai còn mang tính hình thức; công tác thông tin tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi đề nghị các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tạo sự chuyển biến thật sự rõ nét về tư tưởng, hành động trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần tự giác, nêu gương học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là việc nêu gương, nói đi đôi với làm; thực hiện nghiêm các chuẩn mực đạo đức đã được xây dựng; lấy kết quả phấn đấu theo các chuẩn mực đạo đức làm tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng. Ban Tuyên giáo các cấp, bộ phận giúp việc cấp ủy cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian đến; gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động và các phong trào đang triển khai trong Đảng và trong toàn xã hội.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 41 tập thể và 74 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015; tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011- 2015. 13 tập thể và 15 cá nhân đã được tặng Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011- 2015.

Tấn Thành – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *