(kontumtv.vn) – Mức sinh giảm chậm và không đồng đều giữa các khu vực, tỷ lệ sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn ở mức cao, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống còn xảy ra ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh … đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm giải quyết trong thời gian tới đối với công tác DS-KHHGĐ.

C DAN SO

Đến cuối năm 2015, tỉnh Kon Tum chỉ thực hiện đạt 6/15 chỉ tiêu về dân số, kế hoạch hóa gia đình. Đáng quan tâm là nhận thức của một bộ phận người dân, cán bộ, công chức, viên chức về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình còn hạn chế; mức sinh giảm chậm và không đồng đều giữa các khu vực; tỷ lệ giới tính khi sinh, tức là số bé trai/ bé gái sinh ra hàng năm có chiều hướng gia tăng và vượt ngưỡng an toàn; tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống còn xảy ra ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Nguyên nhân dẫn đến thực trạng này đã được làm rõ trong chương trình Hội thảo Đại biểu HĐND với công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Chương trình hội thảo do Sở Y tế phối hợp với Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tổ chức. Tại Hội thảo, lãnh đạo Chi cục Dân số – KHHGĐ và các trung tâm trực thuộc đã nêu lên những vấn đề cần quan tâm giải quyết trên lĩnh vực này trong thời gian tới. Đặc biệt là cần tăng cường công tác giám sát về việc  triển khai thực hiện nghị quyết, kế hoạch liên quan đến chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Tại hội thảo này, ngành Y tế tỉnh đề xuất HĐND, UBND các cấp cần quan tâm hơn nữa  trong việc đầu tư kinh phí cho công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh trong điều kiện nguồn kinh phí Trung ương đầu tư  cho công tác này rất hạn hẹp so với giai đoạn trước.

                                                                    Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *