Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinh
Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinh

(kontumtv.vn) – Tiếp tục khẳng định vai trò, nhiệm vụ Đoàn Thanh niên trong việc tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên, trong năm 2015 Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Kon Tum chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ thanh niên tham mưu phối hợp tổ chức chương trình tư vấn mùa thi, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh khối THPT, PTDT nội trú trên địa bàn toàn tỉnh, tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tập huấn nghề nghiệp, việc làm với nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trung tâm Hỗ trợ thanh niên tỉnh đã phối hợp tư vấn mùa thi cho hơn 2.000 đoàn viên thanh niên tại 8/10 huyện, thành phố; mở 16 lớp đào tạo nghề cho 520 lao động nông thôn. Đến nay, các cấp bộ Đoàn đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho hơn 10.000 đoàn viên thanh niên tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, với tổng dư nợ trên 200 tỷ đồng. Qua đó góp phần tạo công ăn việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, ổn định đời sống, kinh tế trong một bộ phận thanh niên.

Ngọc Chí – Đức Thắng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *