Khám chữa bệnh BHYT
Khám chữa bệnh BHYT

(kontumtv.vn) – Đến ngày 13/8, tỉnh Kon Tum đã hoàn thành việc cấp thẻ BHYT  cho đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và người DTTS không thuộc diện hộ nghèo theo Quyết định 1049 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.

Theo đó, toàn tỉnh có hơn 191.000 người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và người DTTS không thuộc diện hộ nghèo đã được cấp thẻ BHYT. Trong đó, có hơn 63.000  người thuộc diện hộ nghèo, gần 9.500 người thuộc diện hộ cận nghèo và gần 120.000 người DTTS không thuộc diện hộ nghèo theo Quyết định 1049 của Thủ tướng Chính phủ.

                                                                      Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *