Đăng ký khám chữa bệnh BHYT
Đăng ký khám chữa bệnh BHYT

(kontumtv.vn) – Đến nay, tỉnh Kon Tum đã hoàn thành việc cấp thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo, với tổng số hơn 191.600 người. Trong đó, số người nghèo được cấp thẻ BHYT là hơn 63.000 người, số người DTTS không nghèo được cấp theo Quyết định1049 của Thủ tướng Chính phủ là hơn 119.000 người, số người thuộc diện hộ cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng 100% kinh phí mua thẻ BHYT theo Quyết định 705 của Thủ tướng Chính phủ là hơn 9.400 người, số người thuộc diện hộ cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng 70% kinh phí mua thẻ BHYT ở 3 huyện Ngọc Hồi, Đăk Hà, thành phố Kon Tum là 33 người.

Việc cấp thẻ BHYT kịp thời đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận với các dịch vụ y tế mỗi khi ốm đau, giảm chi phí trong điều trị bệnh, tạo động lực để hộ nghèo và cận nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *