(kontumtv.vn) – Giai đoạn 2016 – 2020, tổng kinh phí bố trí cho các nhiệm vụ, dự án ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cơ quan nhà nước của tỉnh Kon Tum hơn 22 tỷ đồng.

 Trong đó, ngân sách Trung ương 290 triệu đồng, còn lại là ngân sách của địa phương. Thông qua việc triển khai các đề án, dự án, kế hoạch về CNTT, kết hợp với việc thực thi các giải pháp về xây dựng môi trường chính sách, xây dựng nguồn nhân lực, tổ chức triển khai, tài chính, tuyên truyền phổ biến…đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ứng dụng CNTT phát triển mạnh. Qua đó từng bước hình thành chính quyền điện tử phù hợp với bối cảnh phát triển của tỉnh và định hướng phát triển Chính phủ điện tử, cơ bản đảm bảo thực hiện được các mục tiêu mà tỉnh đã đề ra.

Hơ Jan – Thanh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *