(kontumtv.vn) – Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” và Kế hoạch số 86 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về thực hiện Chỉ thị số 40, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể quan tâm chỉ đạo xuyên suốt đến cơ sở. Các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác của Ngân hàng CSXH có trách nhiệm hơn, thực hiện đầy đủ các nội dung được ủy thác; phối hợp tốt với Ngân hàng CSXH các cấp và chính quyền địa phương trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội
Vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội

Trong năm 2015, tổng nguồn vốn Ngân hàng CSXH đạt 1.653 tỷ đồng, tăng gần 210 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ đạt hơn 1.650 tỷ đồng, tăng so với đầu năm hơn 210 tỷ đồng. Thông qua 13 chương trình tín dụng chính sách, tổng doanh số cho vay trong năm đạt 583 tỷ đồng, với hơn 25.600 lượt hộ vay, cao hơn so với năm 2014 hơn 145 tỷ đồng. Trong đó có hơn 7.650 lượt vay hộ nghèo, hơn 5.400 lượt hộ vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, gần 5.000 lượt hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, và hơn 4.600 lượt vay hộ cận nghèo. Tổng doanh số thu nợ đạt hơn 370 tỷ đồng, cao hơn so năm 2014  hơn 146 tỷ; kết quả thu lãi đạt hơn 127 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch. Hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn không ngừng được củng cố và kiện toàn.

Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH đã giúp cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *