(kontumtv.vn) – Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 13 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Mục tiêu phấn đấu trong năm 2018 tỉnh có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 18 xã.

NAM 2018 DAU TU HON 254 TY DONG XAY DUNG NONG THON MOI

Để thực hiện mục tiêu này, theo kế hoạch, năm 2018 tỉnh đầu tư hơn 254 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới. Trong đó, 50% nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, 50% vốn đối ứng từ ngân sách địa phương. Đồng thời tập trung đẩy mạnh huy động nguồn lực của nhân dân, doanh nghiệp để thực hiện việc đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *