(kontumtv.vn) – Năm 2019, tỉnh Kon Tum đã đầu tư hơn 288 tỷ đồng từ nguồn lực được Trung ương bố trí để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững. Trong đó, vốn đầu tư phát triển trên 227 tỉ đồng, vốn sự nghiệp trên 61 tỉ đồng. Từ nguồn lực này giúp diện mạo nông thôn, hạ tầng các khu dân cư từng bước đổi thay và phát triển.

tinh kon tum co hon 5300

Thông qua nguồn lực đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần giúp hơn 5.300 hộ thoát nghèo, đạt tỉ lệ trên 4%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra. Trong đó, có gần 4.900 hộ DTTS thoát nghèo.

Cũng trong năm 2019, tỉ lệ hộ cận nghèo toàn tỉnh giảm trên 0,2% so với năm 2018. Về thu nhập, bình quân của hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đạt 644.000đ/người/tháng, vượt 22% so với mục tiêu theo Đề án Giảm nghèo của tỉnh.

Tính đến cuối năm 2019, tỉnh Kon Tum còn gần 18.870 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ trên 13,6% tổng số hộ dân toàn tỉnh; số hộ cận nghèo còn trên 8.800 hộ, chiếm tỉ lệ hơn 6% tổng số hộ. Trong đó, số hộ nghèo dân tộc thiểu số đến cuối năm 2019 là 17.650 hộ, chiếm tỷ lệ gần 25% so với tổng số hộ DTTS toàn tỉnh.

Văn Hiển – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *