(kontumtv.vn) – Tổng nhu cầu vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020 là trên 9.042 tỷ đồng. Trong đó, vốn để thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới trên 4.260 tỷ đồng; vốn để thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững  gần 4.782 tỷ đồng.

Xây dựng đường giao thông nông thôn
Xây dựng đường giao thông nông thôn

Trong tổng nguồn vốn để thực hiện hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững có  trên 2.057 tỷ đồng là vốn ngân sách Trung ương, gần 864 tỷ đồng là ngân sách địa phương, hơn 6.120 tỷ đồng là nguồn vốn huy động, lồng ghép từ nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức hợp pháp, vốn tín dụng, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo…

Nhìn chung, nguồn vốn thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh đã được phân bổ tập trung ở các huyện nghèo, địa bàn khó khăn, đảm bảo đủ mức đầu tư hỗ trợ để phát huy hiệu quả. Ngoài ra, việc phân bổ nguồn vốn được dựa trên hệ thống tiêu chí cụ thể của từng loại đối tượng và từng chính sách, đề án để đem lại hiệu quả thiết thực.         

 Thanh Tùng – Công Luận

         

                                                                    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *