(kontumtv.vn) – Đề nghị tăng cường biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, chống thất thu thuế gắn với tạo điều kiện để các doanh nghiệp có cơ hội trả nợ thuế là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon tum Nguyễn Văn Hòa tại phiên họp Ban Chỉ đạo chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế tỉnh vào sáng 23/2. Dự phiên họp có Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trần Bình Trọng và các thành viên Ban Chỉ đạo.

THU THUE

Tính đến 31/01/2017 số nợ đọng thuế của tỉnh Kon Tum hơn 319 tỉ 400 triệu đồng. Trong đó nợ có khả năng thu trên 71,5 tỉ đồng, chiếm 22,4%. Nợ khó thu trên 247,5 tỉ đồng, chiếm 77,5. Nợ chờ xử lý 330 triệu đồng. So với tháng 12/2016, nợ đọng thuế tăng hơn 20,7 tỉ đồng, phần lớn số tăng là nợ có khả năng thu.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo thống nhất triển khai các nhóm giải pháp chống  nợ đọng thuế năm 2017. Cụ thể, tiến hành cưỡng chế nợ thuế khó thu, tăng cường thu hồi thuế qua kho bạc, công khai thông tin đơn vị nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường chống thất thu thuế ở lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, xây dựng cơ bản ngoài vốn ngân sách nhà nước, khai thác, kinh doanh khoáng sản, lâm sản.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đề nghị các cơ quan chức năng cần đánh giá rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến nợ đọng thuế tăng; cần đánh giá hiệu quả công tác phối hợp thu hồi nợ đọng thuế. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan phối hợp thu hồi nợ đọng thuế phải báo cáo ngay cho UBND tỉnh những tồn tại, vướng mắc để tỉnh có ý kiến chỉ đạo kịp thời. Trước mắt, tỉnh ưu tiên trả nợ doanh nghiệp vốn xây dựng cơ bản để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các ngành Thuế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trưởng, Xây dựng cần thực hiện quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế, chống thất thu thuế đã đề ra trong năm 2016 nhưng đến nay chưa triển khai hiệu quả; lưu ý giải pháp chống nợ đọng thuế tốt nhất là phải thu thuế hiệu quả đúng, đủ, kịp thời.

Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *