(kontumtv.vn) – Năm 2018, sở KH&CN tỉnh Kon Tum đã nghiên cứu, khảo nghiệm trên 25 giống cây trồng các loại, qua đó đã tuyển chọn các loại giống phù hợp để đưa vào phục vụ sản xuất trong tỉnh.

Các giống cà phê chè mang lại hiệu qủa kinh tế cao ở Kon Tum
Các giống cà phê chè mang lại hiệu qủa kinh tế cao ở Kon Tum

Đồng thời, Sở triển khai xây dựng hơn 30 mô hình trình diễn, tổ chức 100 lớp tập huấn cho trên 3.000 lượt cán bộ kỹ thuật làm công tác khuyến nông cấp huyện, cấp xã và hộ nông dân. Trên cơ sở đó, nhiều giống rau, hoa xứ lạnh, các giống lúa lai như HYT 100, Việt Lai 20; các giống lúa nước ngắn ngày năng suất cao như VS1, PC6, RVT, HT9 đã được chuyển giao cho các doanh nghiệp, hộ nông dân tiếp nhận và triển khai ứng dụng vào sản xuất. Ngoài ra, một số loại giống sắn cao sản, mía cao sản và các giống cà phê chè TN1, TN2 cũng khẳng định được hiệu quả kinh tế trên đồng đất tại tỉnh Kon Tum.

                                                Văn Hiển – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *