(kontumtv.vn) – Thực hiện Nghị quyết 03, ngày 27/7/2011 của Tỉnh uỷ Kon Tum “Về xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực”, các địa phương trong tỉnh đã xác định tiềm năng, lợi thế, đưa ra giải pháp để tập trung phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực.

Ước tính đến cuối năm 2019, diện tích cao su toàn tỉnh gần 74.170 ha; diện tích cà phê gần 21.620 ha; sâm Ngọc Linh khoảng 600 ha và khoảng 1.260 ha cây dược liệu khác như đẳng sâm, đương quy…, sản lượng đạt khoảng hơn 4.600 tấn.

Sản xuất giống cây trồng
Sản xuất giống cây trồng

Các loại cây trồng theo hướng an toàn, hữu cơ và ứng dụng công nghệ cao ngày càng được mở rộng quy mô, tăng về số lượng và chất lượng. Đến nay, tổng diện tích sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 7.000 ha, trong đó, diện tích sản xuất rau, hoa đạt 227 ha, chiếm khoảng 20% diện tích rau, củ quả, hoa toàn tỉnh; diện tích cây cà phê, tiêu áp dụng công nghệ tưới tiên tiến hơn 7.000 ha, chiếm khoảng 30% tổng diện tích cà phê, tiêu toàn tỉnh; diện tích cây ăn quả hơn 200 ha, chiếm khoảng 7% diện tích cây ăn quả toàn tỉnh…

Bên cạnh đó, các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới bước đầu đã được ứng dụng trong sản xuất chăn nuôi và đã hình thành các cửa hàng bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi an toàn, sạch bệnh phục vụ cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *