(kontumtv.vn) – Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền các chương trình, chính sách, dự án của Đề án giảm nghèo để các cấp chính quyền, đoàn thể chỉ đạo triển khai công tác giảm hộ nghèo, kiên quyết khắc phục tình trạng tái nghèo hoặc phát sinh hộ nghèo mới.

Phát huy tinh thần tự lực, tự cường của hộ nghèo, mở rộng và tạo điều kiện để tăng cường sự tham gia của người dân về các hoạt động hỗ trợ giảm nghèo từ việc xác định đối tượng thụ hưởng đến việc lập kế hoạch; triển khai, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện…bảo đảm tính công khai, minh bạch và tính trách nhiệm trong suốt quá trình tổ chức, triển khai thực hiện công tác giảm nghèo. Tăng cường và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cấp xã, huyện, đặc biệt là các xã nghèo, các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có tỷ lệ hộ nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số cao. Gắn kết thực hiện Đề án giảm nghèo với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường phân cấp tạo cho cơ sở chủ động từ khâu kế hoạch đến điều hành, quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Đề án giảm nghèo. Thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn lực các chính sách có cùng mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo thuộc các lĩnh vực, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, dễ theo dõi, dễ thực hiện…

CTV Dương Nương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *