LANG NGHE NONG THON THU HUT KHOANGAO DONG

(kontumtv.vn) – Đề án Mỗi làng một nghề được Chính phủ triển khai năm 2005 nhằm khôi phục và phát triển làng nghề, thúc đẩy ngành nghề nông thôn phát triển bền vững, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn theo hướng chuyển dần tỷ trọng nông nghiệp; tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

Triển khai thực hiện Đề án và sau 10 năm thực hiện Nghị định số 66 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có 15 làng nghề. Bình quân tốc độ phát triển làng nghề tăng từ 2%/năm. Hoạt động sản xuất làng nghề nông thôn đã thu hút khoảng 80% lao động nông thôn, đặc biệt có những địa phương đã thu hút được hơn 90% nhân lực lao động. Mức thu nhập từ sản xuất nghề cao hơn nhiều so với nguồn thu từ nông nghiệp, thu nhập trung bình của người lao động đạt từ 4 triệu đến 5 triệu đồng/tháng, gấp 1,5 lần so với lao động thuần nông.

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *