(kontumtv.vn) – Năm 2016, đảng viên bị thi hành kỷ luật tăng nhiều so với năm 2015 và có 4 tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật. Thông tin này đã được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum.

KY LUAT TANG NHIEU

Năm 2016, công tác kiểm tra, giám sát Đảng đã được tỉnh Kon Tum tăng cường và chủ động hơn; nội dung kiểm tra, giám sát đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ đề ra từ đầu năm, đặc biệt giám sát chuyên đề đã tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm. Qua giám sát, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 174 đảng viên, tăng hơn 70 đảng viên so với năm 2015; có 4 tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật. Trong số đảng viên bị thi hành kỷ luật có 3 trường hợp bị phạt tù, 12 trường hợp bị xử lý hành chính, còn lại bị khiển trách và cảnh cáo. Ngoài ra, công tác giải quyết tố cáo đối với đảng viên và tổ chức đảng được thực hiện đúng thời gian qui định; công tác kiểm tra thu chi ngân sách và việc thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí được chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát của tỉnh trong năm 2016 vẫn còn những hạn chế. Nội dung, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm ở một số tổ chức đảng còn dàn trải, chưa sát với tình hình thực tế, chưa trọng tâm, trọng điểm; quá trình thực hiện việc thi hành kỷ luật đảng có nơi còn chưa đảm bảo qui trình, thủ tục; việc giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề còn lúng túng.

Nguyên nhân của những hạn chế đã được các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ tại Hội nghị. Trên cơ sở đó xác định  những giải pháp khắc  phục hạn chế để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2017. Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum là tăng cường và mở rộng giám sát thường xuyên; chủ động năm chắc tình hình các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, có vấn đề phức tạp nảy sinh, vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm.

                                                                                    Thanh Tùng – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *