Hộ nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất
Hộ nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất

(kontumtv.vn) – Trong năm 2016, tỉnh Kon Tum đã chú trọng triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đúng đối tượng. Đặc biệt là đã  hoàn thành việc cấp thẻ BHYT cho hơn 191.600 người nghèo, cận nghèo; hỗ trợ tiền điện cho 100% hộ nghèo, gia đình chính sách; thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho hơn 10.000 đối tượng bảo trợ xã hội, đạt gần 90% so với kế hoạch. Công tác giảm nghèo tiếp tục được quan tâm, nhiều chính sách về giảm nghèo được triển khai đồng bộ. Tổng số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh dự kiến đến cuối năm 2016 là hơn 27.800 hộ, chiếm 22,61%, giảm 3.670 hộ so với đầu năm.

Với những kết quả đã đạt được, Kon Tum xác định năm 2017 tiếp tục thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội; thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo bền vững, nhất là đối với các huyện nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

                                                                            Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *