(kontumtv.vn) – Trong năm 2016, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã thực hiện tốt các quy định về mức lãi suất và triển khai linh hoạt các hình thức huy động phù hợp, nên đầu tư tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng vẫn được người dân ưu tiên lựa chọn.

TIN DUNG KHA

Mặt bằng lãi suất cho vay tương đối ổn định, lãi suất cho vay một số lĩnh vực như cho vay tái  canh cây cà phê, giảm lãi suất cho vay trung hạn và dài hạn, tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 30a được ưu tiên thực hiện. Ngoài ra, các tổ chức tín dụng đã triển khai nhiều chương trình cho vay, các gói tín dụng mức lãi suất ưu đãi, do đó tín dụng trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh tăng trưởng khá. Tổng vốn huy động đến cuối năm 2016 ước thực hiện đạt trên 11,3 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2015. Tổng dư nợ cho vay đến cuối năm 2016 ước thực hiện đạt trên 20,3 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu ước khoảng 0,96%. Hoạt động thu đổi, mua bán bằng ngoại tệ, kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh được quản lý chặt chẽ.

                                                                  Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *