Hộ nghèo được hỗ trợ phát triển kinh tế
Hộ nghèo được hỗ trợ phát triển kinh tế

(kontumtv.vn) – Đã có trên 4.862 tỉ đồng được đầu tư tại tỉnh Kon Tum cho công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018. Trong đó, nguồn từ Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018 trên 714 tỷ đồng, nguồn từ các chính sách, dự án, chương trình hỗ trợ giảm nghèo giai đoạn 2016-2018 khoảng 4.146 tỷ đồng, nguồn hỗ trợ mạng lưới cộng tác viên giai đoạn 2017-2018 là 1,3 tỷ đồng.

Trên cơ sở phát huy tốt các nguồn đầu tư, gắn với phát huy nội lực, tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh từ trên 26% năm 2015 giảm còn trên 20% vào năm 2017. Riêng năm 2018, ước có trên 25.230 hộ thoát nghèo. Theo đó, tỉ lệ giảm nghèo của tỉnh bình quân hàng năm giảm  trên 3,5%.

Với tiến độ đạt được trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2018, tỉnh Kon Tum đạt gần 102% so với kế hoạch đề ra.

                                                            Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *