(kontumtv.vn) – Tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; sớm khắc phục những hạn chế, triển khai có hiệu quả các quy hoạch, đề án phát triển ngành, là những nội dung chỉ đạo trọng tâm của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Trần Thị Nga tại Hội nghị tổng kết ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên tại Măng  Đen
Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên tại Măng Đen

Trong năm 2016, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tiếp tục được triển khai khá mạnh mẽ tại hầu khắp các địa phương, cơ sở. Nổi bật nhất là đã tổ chức thành công chuỗi sự kiện trong Liên hoan Nghệ thuật dân gian Tây Nguyên gắn với Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 3; tham gia tích cực các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của Trung ương và các địa phương trong khu vực tổ chức; tiếp tục duy trì các giải thể thao phong trào bóng đá, bóng chuyền. Qua đó đã kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân; quảng bá những giá trị văn hóa, tiềm năng du lịch của tỉnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016. Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2017, toàn ngành sẽ tập trung triển khai có hiệu quả các quy hoạch, đề án phát triển ngành đã được UBND tỉnh thông qua; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá văn hóa, thể thao, du lịch ở trong nước và ngoài nước; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa đối ngoại và nhiều hoạt động khác.

Phát biểu tại Hội nghị, ngoài việc ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga đã chỉ ra những mặt còn  hạn chế của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm qua; yêu cầu toàn ngành cần nỗ lực nhiều hơn nữa, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tăng cường công tác quản lý, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá phát triển du lịch; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch; hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận Khu Di tích lịch sử Ngục Kon Tum trở thành khu di tích đặc biệt cấp quốc gia.

      Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *