Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất
Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất

(kontumtv.vn) – Tính đến tháng 3/2018, tỉnh Kon Tum có trên 400 cá nhân thuộc nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Trong đó, có 21 tiến sỹ và tương đương, 393 thạc sỹ và tương đương. Phần lớn cán bộ chất lượng cao công tác tại các đơn vị như Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN  cùng  một số sở, ngành.

Số lượng không nhiều nhưng nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp quan trọng vào công tác nghiên cứu, ứng dụng KHKT trên địa bàn tỉnh. Trong tổng số hơn 50 đề tài nghiên cứu, ứng dụng cấp tỉnh và nhiều đề tài cấp Trung ương, tỉ lệ cán bộ nhân lực cao tham gia chiếm trên 60%. Đạt kết quả đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao là nhờ tỉnh Kon Tum đã ban hành và triển khai các cơ chế, chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, trong đó có nhân lực về KH&CN.

                                                  Văn Hiển – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *