(kontumtv.vn) – Tính đến nay, tổng số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp thuế chưa thu được trên địa bàn tỉnh Kon Tum là 358.114 triệu đồng, tăng 4% so với cuối năm 2018.

Trong đó, nợ thuế có khả năng thu hơn 73 tỉ đồng; nợ thuế khó thu trên 285 tỉ đồng, bao gồm tiền thuế và tiền phí gần 125 tỉ đồng, tiền phạt trên 6,8 tỉ đồng, tiền chậm nộp hơn 152 tỉ đồng. So với cuối năm 2018, tổng tiền nợ thuế khó thu tăng trên 4,6 tỉ đồng.

Qua đánh giá của cơ quan Thuế, nguyên nhân nợ thuế khó thu gia tăng là do một số doanh nghiệp rơi vào tình trạng thua lỗ, tự giải thể, mất khả năng thanh toán. Trong khi đó, tiền phạt và tiền chậm nộp thuế vẫn tính từ gần 11% đến trên 18% mỗi năm.

Kiên quyết thu hồi nợ đọng thuế, không để phát sinh nợ đọng thuế mới gắn với ưu tiên duy trì nguồn thu là mục tiêu được UBND tỉnh Kon Tum đề ra trong các tháng còn lại của năm 2019.

Văn Hiển – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *