(kontumtv.vn) – Tỉnh Kon Tum hiện có 05 xã phấn đấu được kiểm tra, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, nâng tổng số xã nông thôn mới lên 23 đơn vị vào cuối năm nay.

PHAN DAU CO THEM 05 XA NONG THON MOI VAO CUOI NAM 2019

05 xã phấn đấu được kiểm tra, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm Vinh Quang (thành phố Kon Tum), Đăk Tờ Lùng (huyện Kon Rẫy), Sa Nghĩa (huyện Sa Thầy), Pờ Ê (huyện Kon Plông) và Đăk Pet (huyện Đăk Glei). Các xã này đã đạt từ 14 đến 18 tiêu chí so với yêu cầu tổng cộng 19 tiêu chí xã nông thôn mới. Các tiêu chí cần được tập trung hoàn thành chủ yếu là tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 11 về hộ nghèo, tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị, tiêu chí số 5 về trường học…

Để tăng cường giải pháp giúp các địa phương xây dựng nông thôn mới theo lộ trình, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành được phân công phụ trách tiêu chí nông thôn mới đối với các xã nghiêm túc kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ xã hoàn thành tiêu chí. Cục Thống kê tỉnh hướng dẫn UBND các huyện, thành phố đánh giá, thống kê thu nhập bình quân đầu người hàng năm theo quy định, tránh tình trạng mỗi địa phương xác định mức thu nhập một cách khác nhau. UBND các huyện có xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

 Nghĩa Hà – Duy Vĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *