(kontumtv.vn) – Củng cố và phát triển vững chắc đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới đi đôi với việc tập trung xây dựng các xã có điều kiện, khả năng, đảm bảo các xã mỗi năm đạt thêm từ 01 đến 02 tiêu chí NTM trở lên là mục tiêu phấn đấu của tỉnh Kon Tum trong xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020.

Ra quân làm đường giao thông nông thôn
Ra quân làm đường giao thông nông thôn

 Tỉnh Kon Tum xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 100% số xã đat chuẩn các tiêu chí về quy hoạch, thủy lợi, điện, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, giáo dục, y tế, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh; có 1 huyện đạt chuẩn NTM, 25 xã đạt chuẩn NTM.

Phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu đã xác định, tỉnh đang tiếp tục chú trọng lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác có cùng nội dung, nhiệm vụ với Chương trình MTQG Xây dựng NTM; triển khai các giải pháp huy động nguồn lực, đa dạng hóa huy động nguồn lực, nhất là nguồn lực của nhân dân, doanh nghiệp để thực hiện xây dựng NTM theo hướng ngân sách Trung ương đóng vai trò hỗ trợ, địa phương cân đối ngân sách và huy động các nguồn lực khác đảm bảo thực hiện các mục tiêu xây dựng NTM.

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *