(kontumtv.vn) – Sau 3 năm thực hiện Phương án Chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013- 2015, tuy công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ QLBVR ở Kon Tum đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác này tiếp tục được  tỉnh Kon Tum tăng cường trong giai đoạn 2016- 2020, với những yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể hơn, nhằm thực hiện cam kết mỗi năm giảm ít nhất 20% số vụ vi phạm so với năm trước.

Lực lượng kiểm lâm tuần tra bảo vệ rừng
Lực lượng kiểm lâm tuần tra bảo vệ rừng

Kết quả nổi bật nhất sau 3 năm thực hiện Phương án Chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng là nhận thức trách nhiệm và khả năng điều hành công tác QLBVR của cấp ủy và chính quyền địa phương đã được nâng lên và có hiệu quả hơn. Các cấp ủy Đảng đã vào cuộc trực tiếp chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp, góp phần giảm thiểu số vụ vi phạm về QLBVR. Bình quân trong 3 năm từ 2013- 2015, số vụ vi phạm giảm trên 30%, khối lượng gỗ vi phạm giảm gần 12% và diện tích rừng bị thiệt hại giảm 27,8%. Tuy nhiên, số vụ xảy ra vẫn còn ở mức cao, một số vụ vi phạm về khai thác rừng trái phép, vận chuyển lâm sản trái pháp luật với khối lượng lớn chưa được phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Trong 3 năm đã phát hiện 1.893 vụ vi phạm, đã xử lý hành chính 1.821 vụ, khởi tố hình sự 100 vụ và đưa ra xét xử 11 vụ, với 17 bị cáo, số còn lại cơ quan công an đang tiếp tục điều tra. Điều đặc biệt là vẫn còn một số xã và chủ rừng triển khai Phương án chưa đồng bộ theo yêu cầu và chưa có biện pháp chỉ đạo quyết liệt, nên để xảy ra số vi phạm còn nhiều. Hầu hết các địa phương chưa thực hiện được công tác quy hoạch vùng sản xuất nương rẫy cho nhân dân sản xuất ổn định, nên tình trạng lấn chiếm, phá rừng làm nương rẫy còn xảy ra.

Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết Phương án Chấn chỉnh và tăng cường công tác QLBVR trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013- 2015, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải, sự tham dự của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi, các đại biểu sở, ngành, các địa phương đã tập trung thảo luận, rút bài học kinh nghiệm để tiếp tục triển khai Phương án Tăng cường công tác QLBVR và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020, nhằm huy động toàn bộ các ngành, các cấp chính quyền và toàn dân tham gia tích cực trong công tác QLBVR; tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng trên địa bàn; thực hiện cam kết mỗi năm giảm ít nhất 20% số vụ vi phạm so với năm trước tại các huyện, thành phố.

 Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *