Kon Tum đã có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Kon Tum đã có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới

(kontumtv.vn) – Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương, đến nay tỉnh Kon Tum đã có 9 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, 4 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí, 21 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí và 43 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí. Bình quân đạt hơn 9 tiêu chí/ xã.

Mục tiêu phấn đấu đến hết 2016, tỉnh Kon Tum có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân mỗi xã tăng từ 1- 2 tiêu chí so với năm 2015. Mặc dù chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương và sự chung tay của người dân, tuy nhiên số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới ở các địa phương vẫn còn thấp so với mục tiêu đề ra.

                                                                   Duy Phong – Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *