(kontumtv.vn) –  Bước vào mùa xuân 86 của Đảng, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phấn khởi thi đua, ra sức đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Cùng với cả nước, tỉnh Kon Tum đang nỗ lực phấn đấu tạo chuyển biến tích cực trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 15.

Giai đoạn 2011-2015, khu vực Nam Sa Thầy đã được tỉnh Kon Tum đầu tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh quốc phòng với phát triển kinh tế- xã hội vùng biên giới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa 14. Ra sức tập trung mọi nguồn lực, bước vào đầu nhiệm kỳ công tác của Đảng bộ tỉnh khóa 15, những khu dân cư của huyện mới Ia H’Drai đã được định hình, bước vào giai đoạn phát triển mới. Nhận khoán chăm sóc 8 ha cao su của doanh nghiệp và tận dụng diện tích bờ lô, khe suối để tăng gia, sản xuất, gia đình anh Vi Văn Dần  (thôn 6, xã Ia Dal, huyện  Ia H’Drai) đã từng bước ổn định cuộc sống. Anh Dần nói: “Trong thời gian qua, gia đình tôi đã ổn định. Tôi làm khoán cao su 8 ha, cũng làm thêm ít mì nữa.Gia  đình hiện nay đã sắm được ít vật dụng, thấy tạm ổn”.

Trung tâm huyện Ia H' Drai
Trung tâm huyện Ia H’ Drai

Thời gian qua, các địa phương, đơn vị, cơ sở trong tỉnh đã nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp thành chương trình, kế hoạch công tác của cả nhiệm kỳ và trong năm 2016 – năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết. Là huyện mới thành lập còn nhiều khó khăn, trọng tâm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của tỉnh đã được huyện mới Ia H’Drai quan tâm chỉ đạo tiến hành, nhằm tạo đột phá trong nhận thức và việc làm của người dân. Ông Ngụy Đình Phúc, Chủ tịch UBND Xã Ia Dal, huyện Ia H’Drai cho biết: “ Hiện tại, xã đã hoàn chỉnh đề án  xây dựng nông thôn mới, trình các cấp thẩm quyền phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, xã sẽ huy động nguồn lực trong nhân dân. Ngoài nguồn vốn của Nhà nước đầu tư thì  nguồn lực của nhân dân là quan trọng để xây dựng xã IaDal là điểm sáng ở biên giới”.

Cụ thể hóa 05 chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy, UBND thành phố Kon Tum đã xây dựng và bước đầu triển khai các chương trình, nội dung công tác chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa 11. Không chỉ tập trung các điều kiện để đẩy nhanh tốc độ  chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp-xây dựng, thương mại-dịch vụ, nông lâm, tập trung giãn dân nội thành, trong đó có chương trình giãn dân đến huyện mới Ia H’D rai và phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tiêu điểm xây dựng thành phố đạt chuẩn đô thị loại 2 vào năm 2020 được thành phố nỗ lực phấn đấu. Ông Phan Văn Thế, Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum nói: “Thành phố đang xây dựng  đề án về chương trình phát triển đô thị. Thứ hai là khai thác triệt để, tận dụng mọi nguồn thu trên địa bàn, nguồn thu của tỉnh, của Trung ương trên địa bàn để đầu tư cơ sở hạ tầng. Thứ ba là xây dựng đề án cây xanh đô thị theo tiêu chí, tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng”.

Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng quang vinh (3/2/1930-3/2/2016), thêm một điểm mốc đáng nhớ trong hành trình đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với những nội dung sát hợp với tình hình thực tế, các địa phương, đơn vị, cơ sở nỗ lực kiện toàn hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh… đang hứa hẹn trở thành hiện thực.

                                                                           Nghĩa Hà – Duy Phong

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *