Tang vật vi phạm
Tang vật vi phạm

(kontumtv.vn) – Trong tháng 7/2019, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã tổ chức 25 đợt truy quét, ngăn chặn vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Qua đó, phát hiện 28 vụ vi phạm khai thác lâm sản trái phép với khối lượng gần 385 m3 gỗ tròn, quy tròn các loại.

Các cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý hành chính 25 vụ, khởi tố 04 vụ, bao gồm số vụ tồn từ tháng trước chuyển sang. Tổng khối lượng tang vật, phương tiện bị tịch thu hơn 97 m3 gỗ quy tròn các loại, 04 ô tô. Tổng số tiền phạt phải thu theo quyết định xử lý là 214 triệu đồng; tiền bán lâm sản, phương tiện tịch thu hơn 300 triệu đồng. So với tháng 6/2019, giảm 05 vụ, tuy nhiên khối lượng vi phạm tăng hơn 107 m3 gỗ tròn, quy tròn.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *