(kontumtv.vn) – Phát triển 138 sản phẩm theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2030 là nội dung nổi bật được bàn đến trong Hội nghị triển khai Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm đặc trưng của tỉnh Kon Tum năm 2019”. Hội nghị do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức mới đây.

PHAT TRIEN 138 SAN PHAM THEO CHUONG TRINH MOI XA MOT SAN PHAM

Thực hiện Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030”, các địa phương trong tỉnh tập trung phát triển 108 sản phẩm nông lâm, thủy sản, dược liệu; 10 sản phẩm phi nông nghiệp đặc trưng như may mặc, lưu niệm, nội thất, trang trí và 14 sản phẩm du lịch.

Trong 3 năm, từ năm 2018 – 2020, tỉnh chú trọng đầu tư, phát triển 2 sản phẩm từ hồng đẳng sâm và sâm Ngọc Linh đạt tiêu chí sản phẩm cấp tỉnh, đồng thời tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia. Giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh lựa chọn phát triển thêm 45 sản phẩm, trong đó, tập trung đầu tư 5 sản phẩm đạt tiêu chí sản phẩm cấp tỉnh và tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia. Giai đoạn 2026 – 2030, phát triển thêm 11 sản phẩm, hoàn thành thực hiện 85 sản phẩm chủ lực trên tổng số 138 sản phẩm đã được quy hoạch.

Đối với việc phát triển các sản phẩm theo chương trình mỗi xã một sản phẩm của năm 2019, từ nay đến hết qúy IV, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đẩy mạnh khảo sát, đánh giá việc thực hiện Đề án; tăng cường tư vấn, hỗ trợ cộng đồng phát triển 6 sản phẩm từ hồng đẳng sâm và sâm Ngọc Linh; đồng thời tham gia Hội chợ OCOP Quốc gia – Miền Trung, Tây Nguyên tổ chức tại Đăk Lăk vào tháng 12 năm nay.

Thu Trang – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *